FAQ

Masz pytanie? Pisz na adres faq@airtrust.pl

Czy po upływie ważności certyfikatu podpisane wcześniej aplikacje nadal będą działać?
Tak. Ważność certyfikatu dotyczy okresu w którym można przy jego pomocy podpisywać aplikacje AIR. Podpisane aplikacje są pełnowartościowym podpisanym produktem, ważność podpisu jest bezterminowa.
Czy po upływie ważności certyfikatu będę mógł nadal podpisywać aplikacje?
Nie. Po upływie ważności certyfikatu konieczne jest jego odnowienie, aby można było podpisywać kolejne aplikacje.
Czy można wykupić certyfikat na dłużej niż 3 lata?
Nie, ale przed wygaśnięciem certyfikatu wysyłamy powiadomienie, żeby przedłużyć certyfikat.
Czym różni się certyfikat dla firm, od tego dla programisty?
Certyfikaty dla firm przyznawane są ogranizacjom zarejestrowanym w KRS bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, stąd droga wydania certyfikatu i weryfikacji wydawcy jest inna niż w przypadku certyfikatów dla programistów. W obu przypadkach podpisana aplikacja będzie tak samo bezpieczna niemniej w opisie szczegółowym certyfikatu będzie widniała informacja, czy certyfikat został wydany osobie indywidualnej, czy organizacji.
Jak długo trwa wydanie certyfikatu?
Certyfikaty są wydawane po weryfikacji firmy w publicznie dostępnych bazach podmiotów. W niektórych przypadkach jest to proces, który może się przedłużyć do kilkunastu dni. W związku z tym, w przypadku odnowienia, trzeba rozpocząć procedurę odpowiednio wcześniej, aby nowy certyfikat został wydany przed wygaśnięciem starego.

« Strona główna